Long Trân Châu - Lưu Bá Ôn (phần 6)

HOT: Car Insurance 2015

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn 
 1. Đạo Cao Một Trượng
 2. Tình Thiên Hận Hải
 3. Thất Tuyệt Trận
 4. Cửu Quan Thập Bát Trảm
 5. Trường Sinh Kiếp
 6. Nộ Phạm Thiên Điều / Long Trân Châu
 7. Hoàng Thành Long Hổ Đấu
 8. Nữ Nhi Quốc
 9. Nam Vu Lý Quốc

Long Trân Châu - Lưu Bá Ôn phần 6 (tập 137 - 189 )
 • Quan Đức Huy : Triệu Long Phi
 • Vương Vũ Tiệp : Triệu Phụng Vũ
 • Tần Dương : Trương Thành Hổ
 • Phương Sầm : Đông Phương Ngọc
 • Huỳnh Vũ Hân : Bạch Vân
 • Vương Đồng : Bửu Nhi
 • Vương Trung Hoàng : Minh Thắng Công
 • Hà Quán Dĩnh : Điền Văn Canh
 • Trần Văn Sơn : Cao Bân hòa thượng
 • Thẩm Thế Bằng : Phan Phong
 • Trần Di Chân : Thẩm Thu Hà
 • Phương Sổ Chân : Ngọc Châu
 • Huỳnh Trọng Dụ : Tàm Hối Đại Sư
 • Nhiếp Bỉnh Hiền : Triệu Quân Dụng
 • Huỳnh Long : Bạch Thiết Quải
 • Vạn Hồng Quý : Ngô Đao
 • Lâm Y Sảnh : Cao Nguyệt Cầm
 • Lâm Khải Văn : Tham Ma
 • Phùng Quang Vinh : Sân Ma
 • Đường Lâm : Si Ma


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=xcZn5SmBAUQ|2;http://www.youtube.com/watch?v=4Yja3E-FdtI|3;http://www.youtube.com/watch?v=kAKJ8cZBQjk|4;http://www.youtube.com/watch?v=-lnWWKNe1ek|5;http://www.youtube.com/watch?v=a1ctNzltZHM|6;http://www.youtube.com/watch?v=6CVUoMD4X4g|7;http://www.youtube.com/watch?v=4H-CfWI7EgU|8;http://www.youtube.com/watch?v=mwBZ1Ta2FPs|9;http://www.youtube.com/watch?v=d1VwJ1j3wlY|10;http://www.youtube.com/watch?v=Ro-bY7t1x20|11;http://www.youtube.com/watch?v=G6Xp7fkLvXE|12;http://www.youtube.com/watch?v=DzS90boQBd8|13;http://www.youtube.com/watch?v=c8f7-yWBYzo|14;http://www.youtube.com/watch?v=04WmnwYsnHI|15;http://www.youtube.com/watch?v=97Qz-Art2cw|16;http://www.youtube.com/watch?v=sw1jDwl50Wo|17;http://www.youtube.com/watch?v=NjMWvDKSuo0|18;http://www.youtube.com/watch?v=G7hrfI0Ku5I|19;http://www.youtube.com/watch?v=nUakL0qxqHM|20;http://www.youtube.com/watch?v=g2r0uBllnyo|21;http://www.youtube.com/watch?v=n51-3auYQtE|22;http://www.youtube.com/watch?v=cQ7BooDgYnQ|23;http://www.youtube.com/watch?v=0sInlyWmjZk|[/id]
Bạn đang xem: Phim Long Trân Châu - Lưu Bá Ôn (phần 6), xem full, trọn bộ, trực tuyến, tập cuối, xem nhanh, bản HD, bản đẹp

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét