Sui Gia Nan Giải - Divas In Distress (xem trọn bộ lồng tiếng)

HOT: Car Insurance 2015

Xem phim Sui Gia Nan Giải - Divas In Distress long tieng, phim Sui gia nan giai tron bo 22 tap online, Sui gia nan giai long tieng...
Đạo diễn: Poon Ka Tak
Diễn viên: Uông Minh Thuyên, Huỳnh Thục Nghi, Tiền gia Lạc, Sầm Lệ Hương, La Trọng kiêm, Huỳnh Trí Văn,...
Quốc gia: Hồng Kông
Thể loại: Tình Cảm, Hài Hước
Thời lượng: 22 Tập
Năm phát hành: 2012

Nội dung phim Phim Sui Gia Nan Giải nói về cuộc chiến của hai người trước kia là đồng nghiệp của nhau trong cùng một công ty nhưng do mâu thuẫn họ đã trở thành oan gia với nhau trong vòng 30 năm và hầu như cắt dứt mối liên hệ với nhau. Họ chính là SEUNG YING HƯNG và MIU SING HO. Phim Sui Gia Nan Giải bắt đầu sự cao trào của cuộc chiến khi con cái của họ lại lẩn quẩn trong vòng vây tình cảm làm cho cả hai thế hệ điều khốn đốn. Con của họ luôn bị rơi vào tình thế khó xử khi người lớn hai bên luôn không nể mặt nhau. Liệu cuộc chiến 30 năm của họ còn kéo dài bao lâu? Họ cò vì con cái mà giải hòa hay con cái của họ phải hy sinh tình cảm vì đấng sinh thành? Phim Sui Gia Nan Giải dài 22 tập sẽ cho các bạn câu trả lời.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=0ZNDBMTbNNY|2;http://www.youtube.com/watch?v=hndeXhu2rGk|3;http://www.youtube.com/watch?v=j3mannzGXCo|4;http://www.youtube.com/watch?v=C0eB-aHRIlg|5;http://www.youtube.com/watch?v=pLSUnaVUcBo|6;http://www.youtube.com/watch?v=maC7S0YZRdA|7;http://www.youtube.com/watch?v=9fnhHJtYLK8|8;http://www.youtube.com/watch?v=YqisZ2QxUXo|9;http://www.youtube.com/watch?v=ON2jF7jZ3xo|10;http://www.youtube.com/watch?v=MLaDVJDneiQ|11;http://www.youtube.com/watch?v=Im2x9ImBgOw|12;http://www.youtube.com/watch?v=hZTKYGRlor4|13;http://www.youtube.com/watch?v=FSuh3M_6mYc|14;http://www.youtube.com/watch?v=xkTlnWFBeg0|15;http://www.youtube.com/watch?v=_BeYTnvkThk|16;http://www.youtube.com/watch?v=RNMOfItmi-c|17;http://www.youtube.com/watch?v=wl3O4_X7ZzI|18;http://www.youtube.com/watch?v=wpTZ3qRRE5Y|19;http://www.youtube.com/watch?v=RMVBS0dqkm8|20-END;http://www.youtube.com/watch?v=DndFCuSzkuA|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4wQWvNEqv1c18pPudCVUu7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R2z8j1PWTm6Jp51oJ2eWyrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yaqjDtPAv2YfKavgyCdTTLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q5FR65KlqCgN9tsK3vUC_bsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2qJUWO39ViNrVL9k7MPoQ7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BcsqTzt46dVJDKIah3FGy7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FOS5Jec-mPrCGIIdFtb-dbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hhvaCOsYfcjq_4pwoYQmqrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d_MrP80bKhh4Mey9eo_ixLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tgCW6ZkpO50cjHX2fCOE_bsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tFrOpJNDx_OHvNiuB93ehLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BATYwaJkMvE26IdGfFsSFbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hdPml8s7bghdCjxeodvQKbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jBmAoFpAMsTv0a1-0kULvLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VxnqnDIgQV25J1zbJXjYjbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U&;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EVKH0wKXo9Jcx9oCxnGY-bsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/N47Oun8x4xWeVTy97wfjLbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oY_QweI70yALvEXaQVXvrLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bxIppc8vtrZF_PrL4JcmJbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fu-ZMJH1AKott_L0DHJ3BrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tujb0OssxMMbGA6bCiyPvbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sgEyRmRysG3SDXuAI89LXbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UALhGIATnOubAxbcwxgrv7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ezfAuoFOOKYNWY_DBFhHyrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KQyvdQsdJmqObcu9yX4z8LsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xckYx8yB4LTDwhLPstFN0rsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bNFGDrb0O-I1SEzIVgF_A7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ModAapCp1AAFJ6m9T3OdlrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LRunTiHfAAc7c2HBtizSQrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5Wtv0muRoNAihFbFXQVDYLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/napflwYpq3fPtf4WSN8NLbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mymVCsqgArwUAIKGKwFjubsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sehHHv1qH7hRvmfVDCytsbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G8WPN79h56JH_jdajQ-2ybsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/msEY0EeOrk8tiHrt3mhr7rsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rrKmMh6wNXdNTWMGxS6lY7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zH0O5cZXIBsTTRucNjQt6LsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8ggKs1fSNhqQ9nGjrozuELsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1ZmpZITBP4S-8PqNAiSku7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uNyPSD1An6WWGFU2SdjzgLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d-puD9rMH673AXrwGwSLubsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9i-ET0-GtheJaGCwv3p1D7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tOWv3LW_-aRvdB-tCJ3WTbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hm1Dw0ysoYjM_72o34m9w7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/p9nyRXm84_Tu2SGqqnDmkbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vUmpgrQNyaq8YILelGr7SbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x_WmjxPo4YxWbM78C4GM7bsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5-RWWs59j7j9hxKOg1_DCrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yrybIQGCGhjp-UqMfXvU4bsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ePaLcN7m2Sj8lkW3Y2rBarsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P3tIWPCQTs3AYfYCBMx3OLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4kfAaHKUljwkO_f_zH0rJLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kxy0s9J-uinNO9CibBI6DrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BbCOqGtkUX1uB_AObEkuI7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ouEtjEtt2dwsXGjgC9mHY7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JD2d9TZVr4lFr7E1mnEZErsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tcxpRaieQzTjPG0HSexCC7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pOAVuIf41sjD_oOCYd8H27sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/d1M5fxzUAmVttRaJvlLyLLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0NVQWYctja9pVVuHy6y1ZLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QKqlpkD7OYo6p8Hui0g6lbsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7BmCykFOmRzGcJmxAJoJmrsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|22-END;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KAjSUbveCPCsQD7g_dHuO7sKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pyPESNQsuxdMyTc6dgOwqLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dD-EadHRtm5rHUV5t89sVLsKVfNdbcZaclEWBi_Jd8U|Full PHIMVÀNG;http://phimvang.org/xem-phim/sui-gia-nan-giai-divas-in-distress-2012/28201209.html|Full DREAM;http://phimvang.org/xem-phim/sui-gia-nan-giai-divas-in-distress-2012/tap-1a-sv6/28201209.html|Full VIP;http://phimvang.org/xem-phim/sui-gia-nan-giai-divas-in-distress-2012/tap-1a-sv7/28201209.html|[/id]
Bạn đang xem: Phim Sui Gia Nan Giải - Divas In Distress (xem trọn bộ lồng tiếng), xem full, trọn bộ, trực tuyến, tập cuối, xem nhanh, bản HD, bản đẹp

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét